Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Van Doren Groep

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden van toepassing van de Van Doren Groep. Deze voorwaarden bestaan uit de FME-leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010 met aanvullingen van de Van Doren Groep. Tot de Van Doren Groep behoren onder andere Van Doren Engineers B.V., Van Doren MES B.V. en Duim Elektrotechniek B.V.

Inkoopvoorwaarden Van Doren Groep