Sterke Business Case

Productiebedrijven zijn gevoelig voor handelspolitiek en dynamische internationale verhoudingen. Bovendien hebben ze te maken met toenemende concurrentie uit lage lonen landen, steeds strengere milieueisen en personeelsschaarste. Het is dus cruciaal om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Streven naar 100% productietijd hoort hierbij.

Optiprocess heeft bij bedrijven al flinke rendementsverbetering en rust in de organisatie opgeleverd. Het geeft productiewinst met een ROI  vanaf 6 maanden.

Optiprocess is een multibranche concept en  kan o.a. ook toegepast worden in de food-industrie